Interni konkurs za odobravanje specijalizacije: Psihijatrija, Onterna medicina, Oftamologija
26-04-2017
Oglas za prijem doktora medicine na određeno vreme
Oglas za prijem dr stomatologije na određeno vreme
Na osnov u člana 23. St at ut a Doma zdravlja «Kovačica», članov a 7. – 9. Kolektivnog ugovora kod poslodavca Dom zdravlja «Kovačica», i odluke direkt ora Doma zdrav lja «Kov ačica» br: 126/17 od 31.01.2017.g., direkt or Doma zdrav lja «Kovačica» raspisuje JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos 1. Biohemičar – 1 izvršilac, sa punim radnim v remenom, na određeno v reme do povratka zaposlene sa porodiljskog odsust va i odsustv a sa rada radi nege deteta.
JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos, pomoćnika direktora za ekonomsko-finansijske poslove i internu kontrolu - 1 izvršilac, sa punim radnim vremenom, na određeno vreme od 12 meseci.
Napomena: Oglas je objavljen u publikaciji "Poslovi" NSZ dana 09.11.2016.g.
Na osnovu svojih zakonskih i statutarnih ovlašćenja, Upravni odbor Doma zdravlja «Kovačica» na sednici održanoj dana 10.10.2016.g. doneo je odluku o raspisivanju K O N K U R S A - Za izbor direktora DZ «Kovačica» na mandatni period od 4 godine – 1 izvršilac. Važnost konkursa počinje od 19.10.2016 (datum obvajljivanja u listu Poslovi)
Iz Doma zdravlja u Kovačici kažu da u Hitnoj pomoći neće biti otpuštanja radnika. Rad lekara je pojačan kako bi se građanima omogućila što bolja zdravstvena zaštita.
Međunarodni dan dece obolele od rakaU okviru Kalendara javnog zdravlja, na inicijativu Nacionalnog udruženja roditelja dece obolele od raka (NURDOR), uz podršku Ministarstva zdravlja i ove godine, 15. februar se obeležava kao "Međunarodni dan dece obolele od raka“
05-02-2016
Dr Predrag Vitomirov spec. interne medicine radiće svake srede...
Svetski dan borbe protiv raka 2016: "MI MOŽEMO. JA MOGU"
У Србији се 31. јануара 2016. године обележава Национални дан без дуванског дима под слоганом Свака цигарета смета.
Tokom zimskog perioda deca najčesce oboljevaju od respiratornih infekcija. Kako ih sprečiti a kako lečiti, za naš program otkrio je pedijatar Dr med. Amar Elšejk.
U četvrtak 21. januara 2016. godine u Domu zdravlja Kovačice održano je predavanje na temu Prevencija raka grlića materice.
Povodom Evropske nedelje prevencije raka grlića materice dom zdravlja Kovačica organizuje predavanje o ovoj bolesti za učenike gimnazije Mihajlo Pupin. Predavanje će biti održano 21.01 u 12 sati u domu zdravlja a predavač je ginekolog dr Dragan Josifović
U martu ove godine iz Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje najavljuju početak zamena papirnih knjižica elektronskim.
Free Web Hosting