Oglas za biohemicara

oglas za stomatologa

Na osnovu člana 23. Statuta Doma zdravlja «Kovačica», članova 7. – 9. Kolektivnog ugovora kod poslodavca Dom zdravlja «Kovačica», i odluke direktora Doma zdravlja «Kovačica» br: 475/17 od 26.04.2017.g., direktor Doma zdravlja «Kovačica» raspisuje

JAVNI OGLAS
za prijem u radni odnos

1. Doktor medicine - 1 izvršilac, sa punim radnim vremenom, na određeno vreme do povratka zaposlene sa porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta. Opis posla: Prema Pravilniku o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Domu zdravlja «Kovačica»


oglas.pdf


Korisni linkovi:


Free Web Hosting