Izabrani lekar

Svaki građanin ima pravo i obavezu da izabere lekara koji će brinuti o njegovom zdravstvenom stanju.

Zakonom o zdravstvenom osiguranju (član 146) definisano je pitanje izabranog lekara koji se bira najmanje na godinu dana iz oblasti opšte medicine ili medicine rada, pedijatrije, ginekologije i stomatologije. Izabrani lekar (doktor i medicinska sestra) vodi računa o svim segmentima zdravlja pacijenta, u redovnom je kontaktu sa njim, bolje ga poznaje i upućen je u njegovo zdravstveno stanje, dok pacijent dobija efikasniju i kvalitetniju zdravstvenu uslugu.

Kako izabrati lekara ?

Za registraciju je potreba overena nova zdravstvena knjižica i lična karta. Da bi se izabrao lekar potrebno je popuniti formular (preuzmite formular), koji se može naći kod svake sestre. (Obrazac - Izjava o izboru i promeni izabranog lekara se popunjava u tri primerka, od kojih jedan ostaje kod izabranog lekara, jedan se šalje matičnoj filijali Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje, dok jedan primerak zadržava pacijent. Lekar se bira na godinu dana, a po isteku ovog perioda, ugovor se automatski produžava, ukoliko pacijent ne insistira na promeni izabranog lekara. Pre isteka kalendarske godine, pacijent može da promeni izabranog lekara ako promeni mesto prebivališta, ako nije zadovoljan uslugom, ako lekaru prestane radni odnos, ako je izabrani lekar odsutan duže od šest meseci, ali i iz drugih opravdanih razloga.

Zašto da izaberem svog lekara ?

1. Zato jer ću znati ko vodi računa o mom zdravlju

2. jer ću znati kome da se obratim kada mi je potreban pregled, recept ili specijalistički uput

3. jer ću moći telefonom da zakažem pregled i ne čekam u gužvi i čak da se telefonski savetujem sa svojim lekarom

Zašto da ne izaberem svog lekara ?

1. Moraću svaki put da čekam na prvi slobodan termin za pregled, uput, recept ili savet

2. Svaki put će me pregledati drugi lekar koji neće biti detaljno upoznat sa svim mojim tegobama i problemima

3. Neću imati pravo na kućne posete svog lekara, kao i na mogućnost telefonskog zakazivanja pregleda

Free Web Hosting