Dom zdravlja „Kovačica“ Kovačica osnovana je 1. marta 1963. godine. Njena ukupna površina je 14.380 m2 na 7 lokacija. Ukupan broj zaposlenih u Domu zdravlja „Kovačica“ Kovačica je 168, od čega 135 zaposlenih pripada medicinskom, a 33 nemedicinskom kadru.

Dom zdravlja „Kovačica“ obuhvata 5 zdravstvenih stanica i 2 ambulante:

      - ZS Kovačica, ZS Padina, ZS Debeljača, ZS Crepaja, ZS Uzdin

      - Ambulanta Samoš, Ambulanta Idvor

Zdravstvena ustanova pruža usluge primarne zdravstvene zaštite.

Postoje tri grupe službi:

      - 1. medicinske službe

      - 2. službe medicinske podrške

      - 3. nemedicinske službe.

Medicinske službe su:

- Služba za opštu medicinu

- Služba za zdravstvenu zaštitu dece i školske dece

- Služba za zdravstvenu zaštitu žena

- Služba polivalentne patronaže

- Služba za specijalističko-konsultativnu delatnost u oblastima

      - interna medicina

      - pneumoftiziologija

      - fizikalna medicina i rehabilitacija

- Služba za stomatološku zdravstvenu zaštitu

- Služba hitne medicinske pomoći i sanitetskog prevoza.

Službe medicinske podrške su:

      - Služba za radiološku i ultrazvučnu dijagnostiku

      - Služba za laboratorijsku dijagnostiku

      - Služba za farmaceutsku zdravstvenu delatnost-apoteka

Nemedicinske službe:

      - uprava (direktor, pomoćnik direktora, saradnici za akreditaciju, glavna med. sestra)

      - Služba za ekonomsko-finansijske, tehničke i druge slične poslove

Istorijat Doma Zdravlja KOVAČICA


Stari Dom zdravlja

Zdravstvena stanica u Kovačici kreće sa radom 1961. godine u ulici Nikole Tesle, u zgradi koja i danas postoji pored gimnazije „Mihajlo Pupin“. Osnivač ZS je Opština Kovačica. Ovim se započeo sa organizovanim pružanjem zdravstvenih usluga koje su do tad obavljali lokalni lekari.

U tadašnjoj zdravstvenoj stanici postojala je služba za zdravstvenu zaštitu odraslih i služba stomatologije, sa tim što su dolazili doktori specijalisti pedijatrije i ginekologije iz Pančeva. Uvode se novine u organizaciji samog zdravstva:

- edukacija zdravstvenih radnika

- higijenski pregledi kao preventivne mere

- rano otkrivanje tuberkoloze i šećerne bolesti.

zgrada ATD-a zgrada ATD-a zgrada ATD-a14. decembra 1961. godine počinje se sa izgradnjom zgrade ATD (antituberkuloznog dispanzera) u ulici Šturova 42, koja je puštena u rad 1962. godine. Zaposleni u dispanzeru su pratili epidemiološku situaciju tuberkuloze u opštini Kovačica. U sklopu ATD-a je postojala i laboratorija. Dom zdravlja Kovačica je osnovan 1. marta 1963. godine.


zgrada ATD-a

1970. godine krenula je izgradnja nove zgrade Doma zdravlja „Kovačica“, odmah pored ATD-a, jer je prethodna ZS prostorno postala mala, zbog ujedinjenja zdravstvenih stanica u jedinstven Dom zdravlja. Nova zgrada Doma zdravlja „Kovačica“ puštena je u rad 16. 03. 1971. godine. 1979. godine u DZ Kovačica radilo je 12 doktora opšte medicine, 3 doktora specijalista, 1 mecinski tehničar sa višom školom i 18 medicinskih sestara. Postojale su šest službi:

  • Služba za zdravstvenu zaštitu odraslog stanovništva
  • Služba za zdravstvenu zaštitu dece
  • Služba za zdravstvenu zaštitu žena sa patronažom
  • Služba stomatologije
  • specijalistčka služba (lekari raznih specijalizacija kao spoljni saradnici oftalmolog, ORL, dermatovenerolog, neurolog)

Služba hitne medicinske pomoći ( kao najmlađa radna jedinica, osnovana 1996. godine).

Free Web Hosting