Dokumenti:
Dnevni izvestaj.pdf
Finansijski plan za 2015 Aneks.pdf
Komercijalni cenovnik usluga.pdf
Laboratorijske cene.pdf
Medicinska oprema.pdf
Podaci o firmi.pdf
Zavrsni racun za 2014 godinu.pdf
Završni ra_un za 2014 godinu.pdf
Pravilnici:
Pravilnik o nacinu obavljanja poslova javne nabavke-jun 2016.pdf
Free Web Hosting