Dokumenti:
Komercijalni cenovnik usluga.pdf
Laboratorijske cene.pdf
Medicinska oprema.pdf
PEPDV.pdf
PIB.pdf
PODACI ZA IDENTIFIKACIJU.pdf
ROPDV.pdf
Rešenje o registraciji u Privredni Sud.pdf
Završni ra_un za 2014 godinu.pdf
Pravilnici:
1 Pravilnik o nacinu obavljanja poslova javne nabavke-jun 2016.pdf
2 PRAVILNIK O BLIŽEM UREĐIVANJU JAVNIH NABAVKI Dec2020g.pdf
Free Web Hosting