Ambulante Crepaja Debeljača Idvor Kovačica Padina Putnikovo Samoš Uzdin Službe

SLUŽBA FIZIKALNE MEDICINE I REHABILITACIJE

Ova služba obavlja rad prema planu i programu za PZZ. Rad ne obuhvata hidro i balneo terapiju. Svi ostali agensi se primenjuju u okviru preventive i kurative. Rad se obavlja u kontinuitetu, po smenama u toku celog radnog vremena (07-20h) radnim danima.

Zaposleni:

  • dr Radmila Margan, spec. fizikalne medicine i rehabilitacije
  • Vodeničar Dušica, viši fizioterapeut
  • Marija Braranj, viši fizioterapeut
  • Ana Stojanović, medicinska sestra

SLUŽBA HITNE MEDICINSKE POMOĆI

Ova služba dežura 24 h dnevno, sedam dana u nedelji.

Dnevna smena od 07 do 19 časova-raspolaže sa 1 urgentnom ekipom ( lekar, dva tehničara i vozač) i sa vozačem za prevoz pacijenata na hemodijalizu.

Noćna smena od 19 do 07 časova-raspolaže sa 1 urgentnom ekipom.

Hitna pomoć ima 6 lekara, 12 medicinskih tehničara i 8 vozača.

Načelnik službe je dr Livius Djura, specijalista urgentne medicine.

Glavna medicinska sestra je Emilija Rakić.

Šef sanitetskog transporta Cicka Jan.

Hitna pomoć raspolaže sa 5 saniteta, uključujući 1 reanimobil i 2 putničko-sanitetska vozila.

Adresa: Šturova 42, 26210 Kovačica

Kontakt tel.013/194 013/662-559

SLUŽBA ZA LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU

Kada je 1962. godine izgrađena zgrada ATD-a na mestu gde se i danas nalazi u njegovom sastavu bila je i laboratorija. Sve do izgradnje nove zgrade 1971. godine laboratorija je radila u okviru ATD-a. Nakon 16.03.1971. godine i otvaranja nove i komforne zgrade laboratorija se seli u deo zgrade gde se i danas nalazi, funkcionisala je u dve prostorije.

Stalno se menjao izgled laboratorije i dograđivale prostorije kako bi na proleće 2012. godine dobila izgled koji i danas ima. Sastoji se od tri prostorije za rad. Opremljena je najsavremenijom opremom, aparatima nove generacije.

U sklopu laboratorije funkcioniše i punkt u ZS Padina u kome radi laboratorijski tehničar Vladimir Huđec.

Laboratorija u ZS Kovačica ima sledeće zaposlene :

      - diplomirani farmaceut-medicinski biohemičar Aleksandra Anđelković

      - i laboratorijske tehničare : Anka Poliak, Anamarija Bobić i Ana Šofranko.

Free Web Hosting