Ambulante Crepaja Debeljača Idvor Kovačica Padina Putnikovo Samoš Uzdin Službe

AMBULANTA SAMOŠ

Ambulanta Samoš radi svakog dana, uključujući i dežurstvo vikendom i praznicima. U svom sastavu ima lekara, medicinsku sestru, stomatologa (jednom nedeljno) i apoteku. Ona obavlja delatnosti koje spadaju u opštu medicinu, preglede, davanje injekcija i infuzija, vakcinacije, previjanje, patronažnu službu, kućne posete pacijentima, mrtvozorstvo, kao i zdravstvenovaspitnu aktivnost.

AMBULANTA SAMOŠ

ul. Maršala Tita 28

26350 SAMOŠ

Telefon za zakazivanje:013/675-109

Radno vreme:07:00-14:00

Šef stanice:dr Aleksandar Nestorović

Glavna sestra stanice:Hrijesik Milusa

Free Web Hosting