Ambulante Crepaja Debeljača Idvor Kovačica Padina Putnikovo Samoš Uzdin Službe

ZDRAVSTVENA STANICA PADINA

ZS Padina nalazi se u centru sela u ulici Trg Oslobođenja BB.

U ZS Padna nalaze se 4 odeljenja

 • od toga OPŠTA PRAKSA koja ima 4 lekara ,4 sestre i 1 terensku sestru.
 • Odeljenje PEDIJATRIJE gde radi 1 lekar pedijatar ,1 sestra i 1 patronažna sestra-babica.
 • Odeljenje Stomatologije koje ima 1 stomatologa i 1 stomatološku sestru.
 • Takođe imamo i istureno odeljenje laboratorije gde radi 1 laborantski tehničar.
 • Rad sa pacijentima je u pre podnevnim i po podnevnim satima.

  Lekari zbrinjavaju pacijente po pozivu i na terenu.

  U ZS Padini Opšta praksa radi svakim radnim danom od 7.00 do 20.00 h, a subotom i nedeljom se vrši dežurstvo . Subotom od 7.00 do 12.00 h , a nedeljom od 7.00 do 9.00 h,gde dežuraju lekar i med. sestra. Pedijatar radi ponedeljkom,sredom i petkom pre podne od 07.00 do 14.00 h ,a utorkom i četvrtkom posle podne od 13.00 do 20.00 h.

  Stomatologija radi ponedeljkom i četvrtkom posle podne od 13.00 do 20.00 h , a utorkom,sredom i petkom pre podne od 07.00 do 14.00 h. Laboratorija radi svakim radnim danom pre podne od 07.00 do 14.00 h. Mesečni prosek pregledanih pacijenata svih odeljenja ZS Padina je oko 2500.

  ZDRAVSTVENA STANICA PADINA

  ul. Trg oslobođenja 14

  26215 PADINA

  Telefon za zakazivanje:013/667-215

  Radno vreme:07:00-20:00

  Šef stanice:dr Atina Bekan

  Glavna sestra stanice:Katarina Đinja

  Free Web Hosting