Ambulante Crepaja Debeljača Idvor Kovačica Padina Putnikovo Samoš Uzdin Službe

ZDRAVSTVENA STANICA UZDIN / PUTNIKOVO

Ambulanta Uzdin / Putnikovo u svom sastavu ima:

 • Sluzbu opste prakse:
  • dr Florina Subonj
  • med. sestra Dojna Neda
  • med. sestra Elida Oaldje
 • Stomatoloska sluzba: dr Fikret Bahtjarevic
  • stomatoloska sestra Florina Tilici
 • Specijalista pedijatrije: dr Stelji Subonj
 • Sluzba opste prakse radi svaki dan i dezura vikendom i praznicima.
 • Rad pedijatra i stomatologa obavlja se dva puta nedeljno u ZS Uzdin.

ZDRAVSTVENA STANICA UZDIN / PUTNIKOVO

ul. Tudora Vladimiresku 176

26216 UZDIN

Telefon za zakazivanje:013/673-203

Radno vreme:07:00-14:00

Šef stanice:dr Florina Šubonj

Glavna sestra stanice:Dojna Neda

Free Web Hosting