Ambulante Crepaja Debeljača Idvor Kovačica Padina Putnikovo Samoš Uzdin Službe

AMBULANTA IDVOR

Idvor je banatsko selo koje je smesteno na oko 13 kilometara od Kovačice, poznato kao rodno selo velikog srpskog naučnika, fizičara svetskog glasa Mihajla Pupina. Pored muzeja posvećenog čuvnom naučniku, u parku smeštana je ambulanta, organizaciona jedinica Doma zdravlja Kovačica. U ambulanti se obavljaju preventivni pregledi, pregledi radi lečenja dece i odraslog stanovništva i patronaza. Lekar opšte prakse dolazi tri puta nedeljno , ponedeljkom sredom i petkom. Apoteka radi sredom i petkom, stomatologija jednom nedeljno – petkom a internista dolazi prve srede u mesecu.

AMBULANTA IDVOR

ul. Mihajla Pupina 2

26207 IDVOR

Telefon za zakazivanje:013/676-014

Radno vreme:07:00-14:00

Šef stanice:dr Marija Makljenović

Glavna sestra stanice:Emila Belić

Free Web Hosting