Ambulante Crepaja Debeljača Idvor Kovačica Padina Putnikovo Samoš Uzdin Službe

ZDRAVSTVENA STANICA DEBELJAČA

U okviru Z.S. Debeljača se nalazi Služba opšte medicine smeštena u prizemlju zgrade u okviru koje rade tri lekara opšte medicine,četiri medicinske sestre - tehničari, kao i akušerska , patronažna sestra koja svoj rad obavlja pretežno na terenu obilazeći trudnice, porodilje i novorođenčad kao i odrasle pacijente po nalogu lekara , ali i posete u okviru zdravstveno vaspitnog rada.

U prizemlju se nalazi još i Služba pedijatrije, gde radi jedan lekar pedijatar i med.sestra. Osim lečenja sprovode se preventivni sistematski pregledi dece kao i vakcinacija. Za rad obe službe koristi se zajednički šalter tj. kartoteka , kao i prostorija za intervencije.Obe službe su snabdevene najosnovnijom opremom za rad. To ne znači da ne može još da se upotpuni i osavremeni.Sve sestre obavljaju intervencije na terenu kod teško pokretnih pacijenata, i pacijenata u terminalnim stadijumima .

Lekari izlaze na teren kod hroničnih bolesnika, ali i za hitne slučajeve koje možemo sami da rešimo bez pomoći SHMP.Ponosni smo na deo organizacije posla vezano za zakazivanje pacijenata, tako da se ne stvara nepotrebna gužva.Zakazuju se pregledi koji nisu hitni i za ispisivanje redovne terapije lično ili telefonom dva ili tri dana unapred.Hitni slučajevi i deca se primaju bez zakazivanja.

Na spratu se nalazi Služba stomatologije gde radi jedan stomatolog i stomatolog specijalista ortodoncije, gde dolaze deca iz cele opštine.Takođe tu postoji i Zubna tehnika sa dva zaposlena i rade protetiku za sve stomatologe u okviru Doma zdravlja. Dva puta mesečno dolazi lekar internista i vrši ultrazvučne preglede. Obim posla je veliki, preko hiljadu pregleda lekara mesečno,pošto je stanovništvo uglavnom starije i zbog toga imamo i veliki broj hroničnih bolesnika. Uprkos svemu trudimo se da pružimo što bolje zdravstvene usluge sa raspoloživim kadrom i opremom.

ZDRAVSTVENA STANICA DEBELJAČA

ul. Servo Mihalja 2

26214 DEBELJAČA

Telefon za zakazivanje:013/664-022

Radno vreme:07:00-20:00

Šef stanice:dr Ivana Drajić-Stevanović

Glavna sestra stanice : Marija Branković

Free Web Hosting