На основу члана 23. Статута Дома здравља «Ковачица», чланова 7. – 9. Колективног уговора код послодавца Дом здравља «Ковачица», Дописа Министарства здравља Р. Србије, бр: 112-01-01270/2018-02 од 05.11.2018.г., Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, 51 број: 112-10323/2018 од 29.10.2018.године и одлуке в.д. директора Дома здравља «Ковачица» бр: 1459/18 од 16.11.2018.г., в.д. директора Дома здравља «Ковачица» расписује


ЈАВНИ ОГЛАС
за пријем у радни однос

 

Оглас је објављен и на сајту Министарства здравља 19.11.2018.

 
Free Web Hosting